Zarządzanie zmianą w organizacjach

Zmiany w przedsiębiorstwie stawiają kadrę managerską przed nieznanym wyzwaniem. W dużych organizacjach skupiają się oni zazwyczaj na dopracowywaniu planu działania pod kątem strategii i taktyki lub wyboru i wdrożenia konkretnego rozwiązania.

Jednakże, aby odnieść sukces, kadra zarządzająca zarówno wyższego jak i średniego szczebla potrzebuje skoncentrować się także na ludzkim czynniku tego procesu.

psychoterapia
psychoterapia

Same plany z reguły nie uwzględniają zarządzania zmianą w kontekście organizacji.

A przecież realizacja odbywa się poprzez kolektywne działanie tysięcy – nieraz i dziesiątek tysięcy – pracowników, którzy są odpowiedzialni za projektowanie, realizację i później pracę w zmienionym środowisku.

Zapisuję się

Czynniki, o których należy pamiętać to:

 • jak zareagują pracownicy
 • jak zmobilizować zespół do współpracy
 • jak poprowadzić pracowników w okresie zmiany
 • jak prowadzić zmianę zgodnie z wartościami firmy
 • jak stworzyć kulturę zaangażowania i wydajności wokół procesu zmiany

Zespoły przywódcze, które nie uwzględniają ludzkiego czynnika tego procesu, często zastanawiają się, dlaczego pieczołowicie zaplanowane przez nich działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Odpowiednie zarządzanie zmianą w organizacjach pozwala przygotować, wyposażyć i wspierać kadrę zarządzającą oraz pracowników w skutecznym wprowadzaniu nowych rozwiązań w firmie.

Na sukces procesu zmiany składają się:

Odpowiednie przywództwo

Właściwe zarządzanie projektami

Prawidłowe zarządzanie zmianą organizacyjną

Jeśli zadbamy o te trzy fundamenty, efektem końcowym będą projekty realizowane zgodnie z harmonogramem i budżetem, osiągnięcie planowanego zwrotu z inwestycji (ROI) i realizacja założonych celów biznesowych.

Co daje odpowiednie zarządzanie zmianą organizacyjną?

Naturalną reakcją psychologiczną i fizjologiczną ludzi jest przeciwstawianie się zmianom, dlatego tak ważne jest wsparcie pracowników podczas tego procesu. Do jego efektywnego przeprowadzenia potrzebna jest wiedza na temat tego, w jaki sposób ludzie doświadczają zmiany i czego potrzebują, aby była ona pomyślna i skuteczna.

Sukces firmy zależy nie tylko od nowych technologii, ale również od ludzi, którzy się nimi umiejętnie posługują. Jeśli nie zapewnimy wsparcia i nie przygotujemy do zmian na poziomie indywidualnym, nasz docelowy stan w niczym nie będzie przypominał tego, co zamierzamy osiągnąć.

Bez odpowiedniej świadomości, chęci, wiedzy, umiejętności i wsparcia pracowników nie ma dobrej zmiany.

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie to niezwykle ważna kompetencja organizacyjna, która pozwala efektywnie korzystać z nowych technologii i używać ich dla rozwoju przedsiębiorstwa. Im lepsze zarządzanie zmianą, tym większe prawdopodobieństwo osiągnięcia celu.

Korzyści z zarządzania zmianą organizacyjną

Sukces transformacji to nie tylko zrealizowanie projektu, ale przede wszystkim konkretne korzyści dla biznesu. Końcowym rezultatem odpowiedniego zarządzania zmianą jest:

 • skuteczne wdrażanie nowych technologii
 • rozwój firmy
 • szybsze osiąganie założonych celów biznesowych
 • wprowadzenie usprawnień w działaniach firmy
 • zwiększona wydajność i efektywność pracy
 • zmiana nawyków pracowników na bardziej optymalne
 • możliwość szybkiego reagowania na zmiany rynkowe

 • rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pracowników
 • większa konkurencyjność firmy na rynku
 • wzrost wskaźnika rentowności ROI
 • wzrost poczucia satysfakcji pracowników

Jak pracuję?

Podczas procesu zmiany korzystam z Prosci Change Management Methodology, która opiera się na modelu ADKAR – jednym z najczęściej używanych modeli zmian na świecie.

Pozwala on stworzyć szczegółowy plan działania niezbędny do właściwego wprowadzania innowacji w firmie. Obejmuje zarówno kadrę zarządzającą, jak i pracowników, którzy otrzymują odpowiedni zestaw informacji oraz narzędzi, wiedzę, wsparcie, coaching i szkolenia.

W modelu ADKAR wyróżniamy 5 etapów udanej zmiany. Są nimi:

Awareness

Świadomość potrzeby zmiany

Desire

Chęć wspierania zmian

Knowledge

Wiedza na temat tego, jak zmienić

Ability

Umiejętność pokazania swoich zdolności

Reinforcement

Wspieranie, aby zmiana pozostała.

Bez tych pięciu czynników oczekiwanie trwałej zmiany, która przyniesie planowane rezultaty, może i jak często pokazuje praktyka nieudanych wdrożeń informatycznych, okazuje się nierealne.

Wstępem do rozpoczęcia procesu zmiany jest konsultacja biznesowa – zapraszam TUTAJ.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skorzystaj z bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej

Zapisuję się

Moje kwalifikacje i certyfikaty

partner
partner